42e Veerstichting symposium

Aanmeldopdracht 2021

Ben jij student aan de universiteit of hogeschool? Dan kun jij deelnemen aan het 42e Veerstichting Symposium ‘Blind Vertrouwen’! Als student kun je je opgeven voor het symposium door middel van een aanmeldopdracht die is gekoppeld aan het thema van dit jaar. Bekijk hier het themafilmpje en hier de themaschets om alvast een goed beeld te krijgen voor je begint. 

De twee beste aanmeldopdrachten worden beloond met een speciale prijs. De beste beeldende opdracht zal worden gepubliceerd op onze website en worden vertoond op het symposium. De beste geschreven opdracht zal worden gepubliceerd in een krant en mag worden voorgedragen op het symposium. 

Onder alle geselecteerde aanmeldingen wordt tevens een jaar lang gratis Swapfiets en een paar Airpods Pro verloot! 

Daarnaast kun je ervoor kiezen om je CV in te leveren om mee te dingen voor een plek aan tafel bij ons Verse VIS-recruitmentdiner met onze partners. De selectie voor het symposium staat geheel los van de selectie voor het recruitmentdiner. 

De deadline om je op te geven is maandag 12 april 23:59

Mochten er problemen zijn met het inleveren van de aanmeldopdracht mail dan naar studenten@veerstichting.nl 

Persoonlijke gegevens

Je opleiding

De opdracht

Voor de aanmeldopdracht zijn we op zoek naar jouw kijk op het thema ‘Blind Vertrouwen’. Dit is een breed thema, dat je vanuit veel verschillende perspectieven kunt benaderen. De exacte inhoud staat daarom vrij voor eigen invulling. Het belangrijkste is dat je laat zien wat jouw kijk is op het thema, waardoor je een inspirerende bijdrage kunt leveren aan het aan het symposium. 

Hieronder vind je een aantal vragen die je op weg kunnen helpen bij het maken van een goede opdracht. Laat je echter vooral niet door deze voorbeelden beperken in je creativiteit!

Inspiratie voor jouw opdracht!

 • Is vertrouwen iets rationeels of emotioneels? 
 • Moeten we vertrouwen in de wetenschap als fundament van alle kennis?
 • Is het wenselijk dat kunstmatige intelligentie aan de menselijke capaciteiten voorbijgaat? 
 • Hebben we nog vertrouwen in de democratische rechtsstaat? 
 • Hoeveel vertrouwen heb jij in jezelf? 
 • In hoeverre verschilt vertrouwen van religie (geloof)?
 • Is het inleveren van onze privacy op het internet noodzakelijk voor een goed draaiende moderne maatschappij?
 • Hoe verhouden vertrouwen en controle zich tot elkaar? Op welke manier komt dit tot uiting in de Nederlandse rechtsstaat?
 • Moeten we erop vertrouwen dat onze aarde met duurzame oplossingen gered kan worden?
 • Zet wantrouwen volgens jou aan tot uitsluiting of groepsvorming? 
 • In hoeverre kun je vertrouwen op de traditionele media? 
 • Wat is beter: vertrouwen of controle? 
 • Moeten we nog vertrouwen in banken na de financiële crisis in 2008?
 • Is wantrouwen richting artsen schadelijk voor onze gezondheidszorg? 
 • Moeten we altijd uitgaan van vertrouwen of moet dit eerst gewonnen worden?
 • Wie vertrouw jij het meest?


Vorm: 
Deze thematische aanmeldopdracht kun je op twee manieren uitwerken: in de vorm van een beeldende opdracht of in de vorm van een geschreven opdracht. De geschreven opdracht dient maximaal 700 woorden te zijn en bij de beeldende opdracht dient een toelichting van minimaal 200 woorden te worden geschreven. Het maakt niet uit welke vorm je kiest, alle aanmeldopdrachten worden beoordeeld aan de hand van dezelfde criteria. Deze criteria zijn hieronder te vinden. Vergeet niet om bij de beeldende opdracht ook een onderbouwing van je opdracht mee te sturen.

Hieronder vind je, voor zowel de geschreven als de beeldende opdracht, een aantal vormen ter inspiratie. Andere vormen zijn ook mogelijk dus ook hier kan je zo creatief mee zijn als je wilt. 

Inspiratie voor de vorm: 

 • Geschreven opdracht:
  • Essay
  • Ervaring
  • Verhaal
  • Wetenschappelijke benadering
  • Gedicht
  • Start-up idee
 • Beeldende opdracht: 
  • Technisch ontwerp
  • Mode ontwerp
  • Spoken word
  • Programmering
  • Video/korte film
  • Kunstwerk
  • Korte podcast
  • Game
  • Fotografie


Beoordelingscriteria 

 

                      Criteria 

                                         Toelichting

       Punten

 Affiniteit thema

Student toont affiniteit met het thema en kan dit linken aan een eigen gekozen onderwerp.

 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 Inspireert/beweegt/verbindt 

Student zet aan tot nadenken en ‘maakt iets los’. Uit de opdracht blijkt dat hij of zij maatschappelijk betrokken is en zich bezig houdt met het opzoeken of genereren van inspiratie/beweging/verbintenis: de missie van de Veerstichting. Student toont hiermee aan een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het symposium. 

 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 Originaliteit + creativiteit 

Student heeft een duidelijke eigen visie op een eigen gekozen onderwerp. Student is creatief en uniek in het presenteren van zijn of haar ideeën. 

 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

N.B. Het gaat niet om je taalgebruik of je visuals, maar om je ideeën.   

Punten:
0 = niet aan voldaan
1 = slecht
2 = onvoldoende
3 = voldoende
4 = goed
5 = excellent

Bestand uploaden

Zorg ervoor dat wij het bestand kunnen bekijken in .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .png, .gif en dat het bestand niet groter is dan 2MB. Het bestand hoeft niet fysiek te worden ingeleverd.

Vermeld je aanmeldopdracht onder de volgende bestandsnaam: 
aanmeldopdracht2021_achternaam_voornaam

Is jouw bestand in een andere vorm, groter dan 2MB of heb je nog andere vragen dan kan je mailen naar studenten@veerstichting.nl

Verse VIS-recruitmentdiner

Daarnaast kun je je CV inleveren om kans te maken op een plek aan tafel bij ons Verse VIS-diner! Het Verse VIS-diner (VIS staat voor ‘Very Important Students) is een diner waar onze partnerbedrijven studenten uitnodigen om met jullie kennis te maken, te dineren en te kijken of er een fit mogelijk is binnen hun bedrijf. Tijdens dit diner krijg je een unieke kans om met onze sponsoren in contact te komen. Tevens worden er exclusieve workshops en trainingen gegeven die bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling. 

De selectie voor ons Verse VIS-diner is op basis van de ingeleverde CV’s. De deelnemende bedrijven komen uit verschillende sectoren. In het verleden namen onder andere Liberty Global, Heineken, Deloitte, Randstad en De Brauw deel aan het Verse VIS-diner.

Het Verse VIS-diner zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 3 juni. 

Vermeld je CV onder de volgende bestandsnaam: 
cv_achternaam_voornaam

In de laatste twee weken van mei 2021 hoor je of je geselecteerd bent voor het Verse VIS diner.

Laatste mededeling omtrent het symposium

Geen zorgen, het 42e symposium zal hoe dan ook doorgang vinden dit jaar. Het bestuur houdt rekening met de ontwikkeling van de coronamaatregelen en heeft een scenario uitgedacht dat op twee manieren uitgewerkt kan worden.

Indien fysieke samenscholingen van grote groepen nog niet zijn toegestaan in juni, zal het symposium in kleine groepen worden bekeken aan Veertafels. Door heel Nederland zullen Veertafels worden gehost, waarbij deelnemers (studenten en vormgevers) samen het symposium zullen kijken, genieten van interactiemomenten, performances en dineren. Zo zal ook het spectaculaire diner-element van de Veerstichting niet verloren gaan! Blok de data 24 en 25 juni daarom goed in je agenda.

Lijkt het jou leuk om een Veertafel te hosten, mocht het symposium in juni niet plaats kunnen vinden met 300 man? Laat het ons weten middels onderstaande knop!

Veerstichting respecteert uw privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Dit invulveld leeg laten a.u.b.